Home

Circulaire landbouw Sint Tunnis – Boxmeer

In het programma Circulaire Landbouw investeren ondernemers in bodembeheer maatregelen waardoor op langere termijn de landbouw in dit gebied een goede toekomst biedt aan de opvolgers. De relatief intensieve bouwplannen vragen veel van de bodem. We gaan bijvoorbeeld mest beter laten werken, bouwplannen vernieuwen, alle stromen van biomassa in het gebied zo veel mogelijk omzetten naar levendige organische stof, etc. Het gaat om de centrale rol van de bodem en de kringloop van alle stofstromen in het gebied. Vandaar de naam circulaire landbouw.

Het effect van deze investering in de bodem is dat de bodem meer water vast gaat houden (minder beregening) en dat de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater vermindert. Door netto meer koolstof op te slaan in de bodem levert de landbouw in dit gebied een bijdrage aan de mitigatie van klimaatverandering.

Het programma is er voor alle agrarische ondernemers in het gebied en voor de grondeigenaren. Het programma werkt samen met overheden, het agro bedrijfsleven, natuurorganisaties en andere partijen. Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord Brabant ondersteunen dit programma.