De bodem kan zelf het beste de verdichting voorkomen

      Reacties uitgeschakeld voor De bodem kan zelf het beste de verdichting voorkomen

Voorkomen van verdichting van de bodem wordt nog belangrijker door het veranderende klimaat. Gewassen worden extra gevoelig voor wateroverlast en –tekort. Niet alleen voor de boer, ook voor het waterschap is het een belangrijk onderwerp. Het programma Circulaire Landbouw Sint Tunnis Boxmeer organiseerde op woensdag 19 september 2017 een veldexcursie hierover in Westerbeek… [lees meer]

Stuurgroep LIB op werkbezoek bij het project Circulaire Landbouw

      Reacties uitgeschakeld voor Stuurgroep LIB op werkbezoek bij het project Circulaire Landbouw

Het Landbouw Innovatiefonds Brabant is een van de sponsors van het programma Circulaire Landbouw. Op 13 september kwam de Stuurgroep op werkbezoek in het gebied. Op het bedrijf van Jos Verstraten is een veldexcursie gehouden en Rogier Schulte van de WUR gaf in de voergang een presentatie over “Low Carbon Farming”. Hij pleit voor een gezamenlijke visie en regie vanuit de sector en de overheden voor duurzame landbouw. Klik hier voor de presentatie.

Goed bezochte startavond

      Reacties uitgeschakeld voor Goed bezochte startavond

Op 30 januari 2017 vond in het Wapen van Wanroij de startavond plaats van het programma Circulaire landbouw. Hans Huijbers riep de aanwezige boeren op om omgevingsbewust met de bodem aan de slag te gaan. Dat heeft een positieve betekenis voor het bedrijf en ook voor de samenleving. Nick van Eekeren liet zien hoe belangrijk organische stof is voor bodem en gewas en noemde enkele voorbeelden hoe boeren hierop kunnen sturen in hun bouwplan. Na de pauze konden ondernemers in kleinere groep in gesprek met ervaringsdeskundigen over bodembeheer maatregelen, waaronder grondig boeren met mais, composteren van maaisel al dan niet met toevoeging dikke fractie van gescheiden mest en samenwerking rond grond kwam ook aan de orde.